O projekcie

Tytuł projektu to: Manual Skills in 3.0 Web Age

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Szkoła Podstawowa w Paszkówce otrzymała grant na realizację projektu na lata 2016-2019. W tym projekcie będą współpracowały szkoły z Grecji, Anglii, Portugalii oraz Włoch. Celem projektu jest połączenie umiejętności manualnych z umiejętnościami komputerowymi. Zadaniem uczniów będzie samodzielne planowanie, projektowanie i wykonywanie swoich zadań. Nauczą się rozwiązywać problemy poprzez stawianie hipotez , udowadnianie ich wykorzystując cyfrowe umiejętności, które zostaną wykorzystane do konkretnych rozwiązań. Uczniowie będą uczestniczyć wraz ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich w różnorodnych warsztatach , podczas których będą tworzyć np. nowe zabawki, bądź naprawiać stare, demontować rzeczy, dzięki czemu uzyskają odpowiedź: Jak to jest zrobione? Kreatywność, motywacja, rozwijanie poczucia własnej wartości, używanie języka angielskiego w kontekście, wdrażanie własnych strategii oraz umiejętność samodzielnego znajdywania rozwiązań to główne cele projektu.


  Zaplanowano 3 spotkania koordynatorów projektu :
 • M1. PM in Italy - October 2016/ pazdziernik 2016
 • M2. PM. in England - October 2017/ Pazdziernik 2017
 • M3. PM in Greece - December 2018/ Grudzień 2018
  oraz 4 wyjazdy związane z wymianą uczniów
 • C1. short-term exchange of students in Polonia - April 2017 / kwiecień 2017
 • C2. short-term exchange of students in Portugal - April 2018/ kwiecień 2018
 • C3. short-term exchange of students in Greece - Marzo 2019/ marzec 2019
 • C4. short-term exchange of students in Italy - May 2019/ maj 2019